Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:33 | 16/08/2022
Chỉ số UV
2.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
5.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
9.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
10.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
10.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7.85
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Ít mây
Chỉ số UV
9.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
12.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
10.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
7.47
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
4.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
2.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.15
Tầm nhìn
8.39 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Quảng Ninh
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

2.97