Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:26 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
24/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:19
Nhiều mây
Quảng Ninh
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:23
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0