Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:09 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mưa nhẹ
Quảng Ninh
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.26 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

1