Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:09 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
13.7/ 14.7°
Sáng/Tối
12.3/ 13.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.4/ 13.1°
Sáng/Tối
14.1/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.7/ 14.7°
Sáng/Tối
13.6/ 14.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.2/ 17.3°
Sáng/Tối
14.8/ 17.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 16.4°
Sáng/Tối
19/ 19.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.1/ 12.7°
Sáng/Tối
13.4/ 12.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

9.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.6/ 14.5°
Sáng/Tối
12.4/ 14.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.8/ 17.2°
Sáng/Tối
14.9/ 16.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 19.2°
Sáng/Tối
18.8/ 19.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 21.6°
Sáng/Tối
20.9/ 22.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
24.7/ 22.3°
Sáng/Tối
21.2/ 23.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.2/ 23.9°
Sáng/Tối
22.6/ 23.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.3/ 22.4°
Sáng/Tối
23/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
16.6/ 16.1°
Sáng/Tối
17.5/ 16.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

9.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.1/ 17.7°
Sáng/Tối
16.1/ 16.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.2/ 20°
Sáng/Tối
17.8/ 19.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 21.7°
Sáng/Tối
20.4/ 22.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 19.7°
Sáng/Tối
21.9/ 22.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19.9/ 19.6°
Sáng/Tối
19/ 19.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 20.4°
Sáng/Tối
19.8/ 20.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21.1°
Sáng/Tối
21.4/ 22.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 22.5°
Sáng/Tối
22.5/ 22.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 22.5°
Sáng/Tối
22.1/ 23.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 23.7°
Sáng/Tối
22.5/ 24.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21.8/ 23.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.9/ 23.4°
Sáng/Tối
23.7/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:03
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 17.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:52
Thấp/Cao

15.5°/19.6°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

13.5 °C

Chỉ số UV

2.62