Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:14 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29.4/ 30.2°
Áp suất

995 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 30.2°
Sáng/Tối
29.6/ 31.8°
Áp suất

995 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.1°
Sáng/Tối
29.5/ 30.7°
Áp suất

996 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.9°
Sáng/Tối
30.6/ 30.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.8°
Sáng/Tối
29.5/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 29.4°
Sáng/Tối
29.5/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 29.6°
Sáng/Tối
29/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 29.4°
Sáng/Tối
29.5/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 29.5°
Sáng/Tối
28.6/ 29.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 29.6°
Sáng/Tối
28.9/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 29.9°
Sáng/Tối
29.1/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.5°
Sáng/Tối
29.2/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
28.9/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 29.5°
Sáng/Tối
29.1/ 30.2°
Áp suất

999 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 29.2°
Sáng/Tối
29.3/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29.5/ 31.8°
Áp suất

999 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.8°
Sáng/Tối
29/ 30.5°
Áp suất

999 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.4°
Sáng/Tối
29/ 30.8°
Áp suất

998 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.5°
Sáng/Tối
29.3/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.4°
Sáng/Tối
29.4/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28°
Sáng/Tối
28.4/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 29.8°
Sáng/Tối
28.4/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 30.8°
Sáng/Tối
31/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28.5°
Sáng/Tối
30.2/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29.1°
Sáng/Tối
29.8/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29.2°
Sáng/Tối
29.6/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29.4°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 29.9°
Sáng/Tối
29.8/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây cụm 28.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Thấp/Cao

25.9°/36.3°

Độ ẩm

84%

Áp suất

994 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.09