Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:08 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0