Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:38 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 30.5°
Áp suất

997 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa vừa

04:00

25°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.4 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.38 km/giờ

10:00

27.3°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.64 km/giờ

13:00

30°C / 35.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.38 km/giờ

16:00

30.9°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.8 km/giờ

19:00

27.8°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.26 km/giờ

22:00

26.8°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.8 km/giờ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 31.4°
Áp suất

995 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ

01:00

25.9°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
96%
1.18 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.84 km/giờ

07:00

27.4°C / 31.1°C
Mây cụm Mây cụm
87%
0.67 km/giờ

10:00

32.4°C / 39.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
0.47 km/giờ

13:00

31.7°C / 38.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.24 km/giờ

16:00

31°C / 38.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.46 km/giờ

19:00

28.4°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.7 km/giờ

22:00

27.3°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.23 km/giờ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.7°
Sáng/Tối
27/ 31.6°
Áp suất

995 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ

01:00

26.9°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.45 km/giờ

04:00

27°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.56 km/giờ

07:00

28.5°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.41 km/giờ

10:00

32.4°C / 39.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.28 km/giờ

13:00

36.6°C / 43.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
1.15 km/giờ

16:00

34.8°C / 41.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.59 km/giờ

19:00

29.7°C / 36.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.22 km/giờ

22:00

28.8°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.43 km/giờ
Ngày/Đêm
35.2/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 31.5°
Áp suất

999 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa nhẹ

01:00

27.6°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.16 km/giờ

04:00

27.5°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.66 km/giờ

07:00

29.8°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.73 km/giờ

10:00

35.5°C / 42.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
0.93 km/giờ

13:00

37.1°C / 44.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
1.98 km/giờ

16:00

31.2°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.51 km/giờ

19:00

29.3°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.09 km/giờ

22:00

29°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.69 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa nhẹ 25.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Thấp/Cao

25.1°/33.4°

Độ ẩm

97%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.29 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0