Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:22 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 30.4°
Áp suất

995 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.1/ 28.1°
Sáng/Tối
26/ 32.3°
Áp suất

996 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.7°
Sáng/Tối
27.2/ 31.8°
Áp suất

999 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 26.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27.8°
Sáng/Tối
25.4/ 32.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 28.7°
Sáng/Tối
26.2/ 34.6°
Áp suất

998 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:29
Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Thấp/Cao

25.5°/36.3°

Độ ẩm

96%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0