Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:23 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
17.1/ 15.4°
Sáng/Tối
15.3/ 15.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.8/ 18.6°
Sáng/Tối
15.3/ 17.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.2/ 17.1°
Sáng/Tối
17.6/ 17.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 19.1°
Sáng/Tối
17.8/ 20.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.4/ 20.2°
Sáng/Tối
19.4/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.6/ 14.8°
Sáng/Tối
17.6/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.4/ 12.7°
Sáng/Tối
11.7/ 12.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.9/ 15.3°
Sáng/Tối
12.5/ 14.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 20.8°
Sáng/Tối
16.4/ 20.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 21.6°
Sáng/Tối
21.2/ 22.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:52
Thấp/Cao

15°/19°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

12.1 °C

Chỉ số UV

2.09