Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:40 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:31
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0