Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:29 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:41
Thấp/Cao

18°/19°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.52