Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:28 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:24
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:27
Mưa nhẹ
Quảng Ninh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:23
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0