Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:27 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:26
Nhiều mây
Quảng Ninh
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết