Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:55 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ

13:00

30.3°C / 34.5°C
Mây cụm Mây cụm
70%
3.51 km/giờ

16:00

30.5°C / 34°C
Mây rải rác Mây rải rác
68%
2.79 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.4°C
Mây thưa Mây thưa
87%
1.34 km/giờ

22:00

26.4°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
89%
0.89 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.6°
Sáng/Tối
26.9/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa nhẹ

01:00

26.4°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
90%
0.23 km/giờ

04:00

26°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.31 km/giờ

07:00

26°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.84 km/giờ

10:00

27.2°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.99 km/giờ

13:00

28°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.74 km/giờ

16:00

28.3°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.47 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.59 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
85%
0.79 km/giờ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.3°
Sáng/Tối
23.9/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ

01:00

25.8°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
85%
1.08 km/giờ

04:00

23.7°C / 24.4°C
Mây thưa Mây thưa
94%
1.38 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.86 km/giờ

10:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.33 km/giờ

13:00

29.9°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
3.36 km/giờ

16:00

28.2°C / 30.4°C
Mây cụm Mây cụm
69%
3.11 km/giờ

19:00

24.3°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
86%
2.2 km/giờ

22:00

25.6°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.14 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24.2°
Sáng/Tối
23.4/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa vừa

01:00

24.6°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.37 km/giờ

04:00

23.2°C / 24.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.47 km/giờ

07:00

24.3°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.36 km/giờ

10:00

28.6°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.77 km/giờ

13:00

27.1°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.53 km/giờ

16:00

26.5°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.81 km/giờ

19:00

24.8°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.44 km/giờ

22:00

24.6°C / 24.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
0.99 km/giờ
Ngày/Đêm
24.6/ 25.4°
Sáng/Tối
23.2/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ

01:00

24.3°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.11 km/giờ

04:00

23°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.73 km/giờ

07:00

24.2°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.99 km/giờ

10:00

24.1°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.93 km/giờ

13:00

25.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.31 km/giờ

16:00

26.6°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.15 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.44 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.55 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.74 km/giờ

07:00

26.7°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.18 km/giờ

10:00

27.1°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.17 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Thấp/Cao

24.8°/31.9°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.72 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

6.93