Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:20 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
16.1/ 18.2°
Sáng/Tối
14.6/ 17.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16.4°
Sáng/Tối
18.3/ 18.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.6/ 12.7°
Sáng/Tối
14.4/ 12.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.2/ 14.9°
Sáng/Tối
11.3/ 14.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.9/ 17.3°
Sáng/Tối
13.1/ 16.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 20.1°
Sáng/Tối
18.3/ 21.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 22.7°
Sáng/Tối
22.4/ 23.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 20.3°
Sáng/Tối
22/ 22.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.4/ 16.9°
Sáng/Tối
17.4/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.4/ 14.2°
Sáng/Tối
15/ 14.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.6/ 14.8°
Sáng/Tối
13.2/ 14.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.7/ 15.8°
Sáng/Tối
15/ 15.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.5/ 15.3°
Sáng/Tối
14.1/ 15.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.4/ 15.2°
Sáng/Tối
16/ 15.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17.4/ 16.1°
Sáng/Tối
15.6/ 17.5°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 14.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:54
Thấp/Cao

14.3°/19.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

12.6 °C

Chỉ số UV

0