Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:16 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
14/ 11°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:40
Nhiều mây
Quảng Ninh
Đã cập nhật 60 phút trước
Ít mây 21°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:30
Thấp/Cao

12°/23°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0.74