Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:02 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:07
Nhiều mây
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0