Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:40 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
30/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26.9°
Sáng/Tối
25/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 26.2°
Sáng/Tối
24.2/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 27.6°
Sáng/Tối
25.2/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 28.6°
Áp suất

996 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 27.6°
Sáng/Tối
25.9/ 30.3°
Áp suất

996 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 32.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 29.3°
Áp suất

998 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 31.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27/ 31.4°
Áp suất

998 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:30
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Thấp/Cao

25.5°/31.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0