Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:42 | 26/06/2022
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Quảng Ninh
Đã cập nhật 6 phút trước
Ít mây 31°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.23