Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:29 | 29/09/2023
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

8.51