Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:18 | 22/05/2024
Thấp/Cao
25.1/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.4/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.7/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.6/ 29.2°
Tầm nhìn
7.96 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:25
Thấp/Cao

24.8°/33.5°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0