Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:59 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
23/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0