Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:06 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

997 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:31
Mưa vừa
Huyện Ba Chẽ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:25
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

6.06