Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:04 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.54