Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:28 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
34.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25°
Sáng/Tối
25.7/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.3/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 33.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 34.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.4°
Sáng/Tối
27.7/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.1°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.6/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 33.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Thấp/Cao

25.8°/33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0