Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:38 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:27
Mưa vừa
Huyện Ba Chẽ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết