Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:19 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:25
Mưa nhẹ

07:00

24.5°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.55 km/giờ

10:00

29.2°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.89 km/giờ

13:00

30.6°C / 35.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.22 km/giờ

16:00

30°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.88 km/giờ

19:00

26.4°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.74 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.05 km/giờ
Ngày/Đêm
32.7/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:26
Mưa vừa

01:00

25.7°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.24 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.79 km/giờ

07:00

26.4°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.42 km/giờ

10:00

30.4°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.53 km/giờ

13:00

32.3°C / 38.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
1.49 km/giờ

16:00

29.8°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.6 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.84 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
32.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.4/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:26
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.34 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.37 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.22 km/giờ

10:00

31.5°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
0.95 km/giờ

13:00

32.2°C / 37.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
1.56 km/giờ

16:00

30.6°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.02 km/giờ

19:00

26.6°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.23 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.83 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:26
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.54 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.67 km/giờ

07:00

27.2°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.86 km/giờ

10:00

29.9°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.26 km/giờ

13:00

29.6°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.84 km/giờ

16:00

29.1°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.15 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.03 km/giờ

22:00

26.9°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.84 km/giờ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:25
Thấp/Cao

24.7°/33.4°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0