Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:42 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:42
Thấp/Cao

18°/19°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.3