Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:04 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.6/ 28.7°
Sáng/Tối
26.1/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.5°
Sáng/Tối
26.5/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27°
Sáng/Tối
27.8/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Thấp/Cao

26.4°/35°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0