Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:35 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:27
Mây cụm
Huyện Ba Chẽ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.43 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.38

Tin tức thời tiết