Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:41 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
16.2/ 17.8°
Sáng/Tối
14.7/ 17.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.4/ 15.3°
Sáng/Tối
18.9/ 17.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.8/ 11°
Sáng/Tối
12.1/ 11.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13.3°
Sáng/Tối
11.7/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.6/ 17.3°
Sáng/Tối
13.1/ 17.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.6/ 21.7°
Sáng/Tối
19/ 21.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 23.9°
Sáng/Tối
22.5/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.5/ 21.2°
Sáng/Tối
22.2/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.1/ 15.8°
Sáng/Tối
16.1/ 15.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.9/ 13.3°
Sáng/Tối
13.1/ 14.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:58
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:55
Thấp/Cao

13.7°/20.8°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

12.1 °C

Chỉ số UV

0