Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:04 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ

07:00

26.7°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.72 km/giờ

10:00

29.4°C / 33.3°C
Mây cụm Mây cụm
76%
4.13 km/giờ

13:00

34.7°C / 38.1°C
Mây cụm Mây cụm
52%
4.47 km/giờ

16:00

33.6°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
2.79 km/giờ

19:00

27.9°C / 30.4°C
Mây cụm Mây cụm
79%
1.56 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
84%
2.07 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ

01:00

25.9°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
93%
1.4 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
90%
1.36 km/giờ

07:00

26°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.88 km/giờ

10:00

30°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.88 km/giờ

13:00

31.8°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
3.59 km/giờ

16:00

32.7°C / 36.2°C
Mây thưa Mây thưa
60%
2.9 km/giờ

19:00

27.3°C / 30.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
0.99 km/giờ

22:00

27°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.54 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.11 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.05 km/giờ

07:00

27.8°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.32 km/giờ

10:00

28.9°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.37 km/giờ

13:00

29.5°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.4 km/giờ

16:00

32°C / 34.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
60%
3.32 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.9°C
Mây thưa Mây thưa
82%
1.71 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
0.92 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ

01:00

25.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.2 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
0.67 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
82%
1.82 km/giờ

10:00

29.4°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.79 km/giờ

13:00

33.6°C / 36.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
51%
2.61 km/giờ

16:00

31°C / 34.5°C
Mây cụm Mây cụm
61%
1.7 km/giờ

19:00

26.6°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
80%
1.06 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
85%
0.51 km/giờ
Ngày/Đêm
32.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa nhẹ

01:00

25.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.95 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.86 km/giờ

07:00

26.2°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.89 km/giờ

10:00

32.6°C / 37.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
0.87 km/giờ

13:00

29.8°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.32 km/giờ

16:00

28.1°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.09 km/giờ

19:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.31 km/giờ

22:00

25°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.88 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.27 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.15 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Thấp/Cao

25.4°/34.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0