Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 14:12 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:23
Nhiều mây

16:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.95 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.46 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.26 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:24
Nhiều mây

01:00

22°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.94 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
96%
1.11 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.5 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.55 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.29 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.54 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.41 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
97%
1.02 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:24
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mây thưa Mây thưa
98%
0.74 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.89 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
86%
1.02 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.44 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.19 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.51 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.99 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.83 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:24
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.86 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.97 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.96 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.08 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.59 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.22 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.03 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.96 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:25
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.92 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.99 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.96 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.23 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.25 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.03 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.77 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:25
Mưa cường độ nặng

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.71 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.85 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.01 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.8 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.14 km/giờ
Huyện Ba Chẽ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:23
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.48 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

4.7