Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:37 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
24/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:19
Mây rải rác
Huyện Ba Chẽ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:23
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0