Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:34 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.5°
Sáng/Tối
26.1/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 30.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:25
Thấp/Cao

24.6°/33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0