Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:43 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:10
Mưa nhẹ
Huyện Ba Chẽ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 13°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:09
Thấp/Cao

12°/21°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0