Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:40 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:25
Mưa vừa
Huyện Ba Chẽ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:22
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0