Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:48 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 27°
Sáng/Tối
27.2/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 29°
Sáng/Tối
27.2/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 29.4°
Sáng/Tối
28.7/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29.9°
Sáng/Tối
29.7/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.5°
Sáng/Tối
29.4/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28°
Sáng/Tối
29.7/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.8°
Sáng/Tối
29.3/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.5°
Sáng/Tối
29.6/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 29.6°
Sáng/Tối
28.9/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.7°
Sáng/Tối
29.7/ 30.5°
Áp suất

999 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.2°
Sáng/Tối
29.8/ 30.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.9°
Sáng/Tối
29.3/ 30.4°
Áp suất

998 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.7°
Sáng/Tối
29.8/ 30.2°
Áp suất

997 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29.4°
Sáng/Tối
29.9/ 30.7°
Áp suất

998 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29.1°
Sáng/Tối
29.1/ 30.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.2°
Sáng/Tối
29.1/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29.5°
Sáng/Tối
29.8/ 30.5°
Áp suất

997 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.5°
Sáng/Tối
29.6/ 30.7°
Áp suất

996 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29.2°
Sáng/Tối
29.5/ 30.8°
Áp suất

998 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.5°
Sáng/Tối
29.1/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 29.6°
Sáng/Tối
29.9/ 29.9°
Áp suất

999 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29.6°
Sáng/Tối
29.6/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.1°
Sáng/Tối
29.7/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29.3°
Sáng/Tối
29.5/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.5°
Sáng/Tối
29.4/ 30.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.8°
Sáng/Tối
29.4/ 30.9°
Áp suất

998 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Thấp/Cao

25.4°/33.5°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.12 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0.9