Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:32 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
11/
Áp suất

1018 mb

Gió

8.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1018 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 11°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 14°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
19/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

10.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:50
Mưa nhẹ
Huyện Ba Chẽ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:33
Thấp/Cao

16°/21°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

2.99