Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:54 | 20/04/2024
Thấp/Cao
24.1/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24.6/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.7/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
35.3/ 35.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
35.4/ 35.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
29/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 35°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:05
Thấp/Cao

23.5°/38.1°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

16.3 °C

Chỉ số UV

9.4