Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:02 | 08/02/2023
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
3.56 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:49
Thấp/Cao

18°/30°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0