Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:59 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 23.8°
Sáng/Tối
22.1/ 24.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 22.9°
Sáng/Tối
23.1/ 24.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.8°
Sáng/Tối
22.6/ 24.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 22.6°
Sáng/Tối
22.8/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22.9/ 24.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23.7/ 24.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 23.1°
Sáng/Tối
23.9/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 22.5°
Sáng/Tối
22.2/ 22.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 22.2°
Sáng/Tối
22.3/ 23.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 23.6°
Sáng/Tối
22.7/ 24.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23°
Sáng/Tối
23.2/ 24.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 23.3°
Sáng/Tối
24/ 24.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.7°
Sáng/Tối
23/ 24.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 23.6°
Sáng/Tối
23.9/ 24.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24°
Sáng/Tối
23.2/ 24.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 24°
Sáng/Tối
23.4/ 24.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 23.5°
Sáng/Tối
23/ 24.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 23.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 23°
Sáng/Tối
23.8/ 24.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.5°
Sáng/Tối
23.8/ 25.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 23°
Sáng/Tối
23.4/ 25.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.3°
Sáng/Tối
23.1/ 25.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24°
Sáng/Tối
23.5/ 25.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 23.9°
Sáng/Tối
23.8/ 25.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.8°
Sáng/Tối
23.8/ 24.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.2/ 24.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24°
Sáng/Tối
23.7/ 23.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 23.4°
Sáng/Tối
24/ 24.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 23.6°
Sáng/Tối
23.8/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.5°
Sáng/Tối
24/ 25.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

1.05