Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:23 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 23.4°
Sáng/Tối
22.7/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Nhiều mây

01:00

23.5°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.63 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.57 km/giờ

07:00

26.9°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.54 km/giờ

10:00

32.4°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
1.51 km/giờ

13:00

35.3°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
38%
2.06 km/giờ

16:00

33°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
43%
2.14 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.63 km/giờ

22:00

24.1°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.8 km/giờ
Ngày/Đêm
35/ 23.5°
Sáng/Tối
23.3/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa vừa

01:00

23.1°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.63 km/giờ

04:00

23.5°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.49 km/giờ

07:00

26.5°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.38 km/giờ

10:00

33.2°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
43%
1.61 km/giờ

13:00

37.2°C / 38.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
34%
1.63 km/giờ

16:00

33.7°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
1.97 km/giờ

19:00

24.5°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.67 km/giờ

22:00

23.2°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.76 km/giờ
Ngày/Đêm
34.7/ 22.2°
Sáng/Tối
23.6/ 24.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 23.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.69 km/giờ

04:00

22.4°C / 23.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.73 km/giờ

07:00

27.4°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.28 km/giờ

10:00

34.8°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
43%
0.39 km/giờ

13:00

33.9°C / 37.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
0.62 km/giờ

16:00

24.2°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
1.7 km/giờ

19:00

21.5°C / 22.4°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
1.51 km/giờ

22:00

22.4°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.48 km/giờ
Ngày/Đêm
33.4/ 21.2°
Sáng/Tối
21.9/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa cường độ nặng

01:00

21.6°C / 22.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.6 km/giờ

04:00

21.7°C / 22.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.63 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.38 km/giờ

10:00

34°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
0.12 km/giờ

13:00

31.5°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
0.4 km/giờ

16:00

26.2°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.66 km/giờ

19:00

22.9°C / 23.2°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.25 km/giờ

22:00

21.3°C / 22.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.55 km/giờ
Ngày/Đêm
32.8/ 22.8°
Sáng/Tối
21.6/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa vừa

01:00

21.6°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.49 km/giờ

04:00

21.8°C / 22.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.71 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.25 km/giờ

10:00

32.7°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
48%
0.24 km/giờ

13:00

27.4°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.49 km/giờ

16:00

24.6°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.19 km/giờ

19:00

22°C / 23.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.28 km/giờ

22:00

22.6°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.59 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Thấp/Cao

22.2°/37.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

20.7 °C

Chỉ số UV

0