Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:48 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ

10:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
0.45 km/giờ

13:00

31°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
1.31 km/giờ

16:00

32°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
1.35 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.83 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.47 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 21°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.58 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.62 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
74%
1.28 km/giờ

10:00

33°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
45%
0.33 km/giờ

13:00

36°C / 37°C
Mây cụm Mây cụm
35%
1.49 km/giờ

16:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
0.9 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.39 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.25 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.69 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.76 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.38 km/giờ

10:00

33°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
46%
0.52 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
0.36 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.17 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.08 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.16 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.67 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.67 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.41 km/giờ

10:00

30°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
56%
0.97 km/giờ

13:00

30°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
0.91 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.75 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.35 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.39 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.52 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.52 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.47 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.45 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.49 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.94 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.46 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.47 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.75 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.31 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.46 km/giờ
Huyện Tây Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Thấp/Cao

21°/36°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

2.42