Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:13 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa vừa

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.52 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.55 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.47 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.19 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.08 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.14 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.11 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.05 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.87 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.59 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.41 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.46 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.3 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.5 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.11 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.72 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.16 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.51 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.12 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa vừa

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.28 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.63 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.34 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.5 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.09 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.82 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.66 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa vừa

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.23 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.13 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.14 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.11 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.83 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.8 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.7 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.61 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.75 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.61 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.09 km/giờ
Huyện Tây Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 20°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

0.15 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.25