Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:19 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
28.8/ 21.7°
Sáng/Tối
20.1/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mưa vừa

13:00

28.7°C / 31.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
77%
0.29 km/giờ

16:00

27.8°C / 30.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
0.58 km/giờ

19:00

22.7°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.91 km/giờ

22:00

21.5°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.16 km/giờ
Ngày/Đêm
25.8/ 21.6°
Sáng/Tối
20.5/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mưa vừa

01:00

21.1°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.53 km/giờ

04:00

20.2°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.44 km/giờ

07:00

23.4°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.79 km/giờ

10:00

25.4°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.63 km/giờ

13:00

23.7°C / 24.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.19 km/giờ

16:00

22.9°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.53 km/giờ

19:00

22.2°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.82 km/giờ

22:00

21.5°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
22.4/ 22.9°
Sáng/Tối
21.5/ 22.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Mưa cường độ nặng

01:00

21.8°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.04 km/giờ

04:00

21.7°C / 22.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.15 km/giờ

07:00

21.9°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.43 km/giờ

10:00

22.1°C / 23.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.87 km/giờ

13:00

22.2°C / 23.8°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
1.32 km/giờ

16:00

22.3°C / 23.4°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
1.21 km/giờ

19:00

22.6°C / 23.9°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
1.04 km/giờ

22:00

22.8°C / 23.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.02 km/giờ
Ngày/Đêm
26.8/ 21.9°
Sáng/Tối
21.7/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Mưa vừa

01:00

21.3°C / 22.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.48 km/giờ

04:00

21.8°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.44 km/giờ

07:00

21.4°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.07 km/giờ

10:00

27°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
72%
1.54 km/giờ

13:00

27.4°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.58 km/giờ

16:00

26.9°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.1 km/giờ

19:00

22.1°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.53 km/giờ

22:00

21.7°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.44 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Thấp/Cao

20.3°/28.6°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.26 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

9.74