Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:49 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:20
Mưa nhẹ
Huyện Tây Giang
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

0.9 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0