Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:25 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
37.8/ 24.6°
Sáng/Tối
22.5/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.6/ 22.2°
Sáng/Tối
23.8/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25.4°
Sáng/Tối
23.6/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 21°
Sáng/Tối
25/ 22.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:06
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34.5/ 22.3°
Sáng/Tối
21.7/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 22.3°
Sáng/Tối
22.9/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 22.9°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:05
Thấp/Cao

22.5°/37.3°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

18.3 °C

Chỉ số UV

0