Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:38 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Thấp/Cao

21°/36°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.83