Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:57 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0