Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:36 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Huyện Tây Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Thấp/Cao

20°/33°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

7.83