Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:49 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
10/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:46
Thấp/Cao

15°/27°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0