Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:33 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

995 mb

Gió

8.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:41
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:35
Mưa vừa
Huyện Tây Giang
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa cường độ nặng 22°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:41
Thấp/Cao

19°/30°

Độ ẩm

98%

Áp suất

984 mb

Tầm nhìn

0.47 km

Gió

8.13 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0