Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:20 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 22.1°
Sáng/Tối
22/ 23.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 22.1°
Sáng/Tối
22/ 23.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 22.3°
Sáng/Tối
21.3/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 22.6°
Sáng/Tối
21.3/ 26.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23.2°
Sáng/Tối
22/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.7°
Sáng/Tối
23.7/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 24.4°
Sáng/Tối
22.5/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 23.4°
Sáng/Tối
23.8/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 23.9°
Sáng/Tối
22.5/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 21.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Thấp/Cao

21.9°/27.9°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

0