Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:18 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:29
Mưa vừa
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây thưa 20°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0