Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 06:50 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 21°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mưa nhẹ
Huyện Tây Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Thấp/Cao

21°/36°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

1.11