Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:03 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 24.3°
Sáng/Tối
22/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 23°
Sáng/Tối
22.7/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.4/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 22.6°
Sáng/Tối
23.2/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.5/ 21.1°
Sáng/Tối
21.6/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.7/ 22.1°
Sáng/Tối
22/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 22.7°
Sáng/Tối
21.9/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 22.3°
Sáng/Tối
21.2/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 22.9°
Sáng/Tối
22/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 23°
Sáng/Tối
21.3/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 22.6°
Sáng/Tối
21.5/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 22.1°
Sáng/Tối
21.9/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 23.8°
Sáng/Tối
21.4/ 32.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 22.5°
Sáng/Tối
22.6/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 22.7°
Sáng/Tối
21.4/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Thấp/Cao

22.1°/37.5°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0