Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:56 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:02
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:02
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:02
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
17/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
19/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Mây thưa
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:01
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

0.52 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0