Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:34 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:15
Mưa nhẹ
Huyện Tây Giang
Đã cập nhật 2 phút trước
Ít mây 26°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0