Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:08 | 15/07/2024
Chỉ số UV
1.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
9.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
11.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
10.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
6.7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.85
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
12.49
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Thấp/Cao

22.6°/33.1°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.69 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0.57