Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:08 | 04/12/2023
Chỉ số UV
8.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.44
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
4.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
5.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.43
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
4.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:15
Thấp/Cao

21.7°/28.4°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.98 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

7.42