Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:50 | 20/01/2022
Chỉ số UV
1.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.72
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.95
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Ít mây
Chỉ số UV
1.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Ít mây
Chỉ số UV
3.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Ít mây
Chỉ số UV
5.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
5.86
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.75
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Ít mây
Chỉ số UV
2.47
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0.83
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Phú Yên
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:37
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.09 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

4.1