Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 23:37 | 18/08/2022
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.88
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.72
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.83
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.91
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.63
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.26
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.32
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.23
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Phú Yên
Đã cập nhật 15 phút trước
Ít mây 24°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:03
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0