Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:02 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:46
Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Thấp/Cao

15°/22°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.2 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0