Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:51 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:17
Mưa nhẹ
Phú Yên
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:15
Thấp/Cao

20°/24°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.47 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0