Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:02 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32/ 24.9°
Sáng/Tối
24.4/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 24.5°
Sáng/Tối
23.3/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.5/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 25.5°
Sáng/Tối
23.4/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.9°
Sáng/Tối
24.7/ 33.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25/ 34.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 27.4°
Sáng/Tối
25.4/ 34.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 33.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Thấp/Cao

23.2°/33.4°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0.15