Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:27 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:17
Mưa nhẹ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.66 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.4 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.24 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.2 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.33 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.74 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.57 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:17
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.97 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.43 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.35 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.46 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.36 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.86 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.44 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.66 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:17
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.27 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.41 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.25 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.78 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.6 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.19 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.6 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.67 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.24 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.07 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.38 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.54 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
4.16 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.43 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.81 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.54 km/giờ
Phú Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:17
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0