Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:28 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 23.5°
Sáng/Tối
23.1/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ

04:00

22.5°C / 23.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.77 km/giờ

07:00

23.3°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.6 km/giờ

10:00

28.3°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
3.79 km/giờ

13:00

32.2°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
1.68 km/giờ

16:00

28.4°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.72 km/giờ

19:00

24.9°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.83 km/giờ

22:00

23°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.42 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ

01:00

23.6°C / 23.2°C
Mây cụm Mây cụm
94%
2.79 km/giờ

04:00

23.5°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.99 km/giờ

07:00

25.2°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.2 km/giờ

10:00

28.2°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
5.02 km/giờ

13:00

31.7°C / 34.7°C
Mây cụm Mây cụm
56%
4.99 km/giờ

16:00

30.9°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
3.48 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.68 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.14 km/giờ
Ngày/Đêm
32.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.4/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.9 km/giờ

04:00

24.7°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.83 km/giờ

07:00

25.8°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.06 km/giờ

10:00

30.1°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
4.6 km/giờ

13:00

32.9°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
4.32 km/giờ

16:00

29.1°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.52 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.26 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.23 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Nhiều mây

01:00

25.3°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.85 km/giờ

04:00

25.8°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
4.51 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.73 km/giờ

10:00

28.6°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
5.5 km/giờ

13:00

30.5°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
4.75 km/giờ

16:00

28.3°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.69 km/giờ

19:00

26.1°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.63 km/giờ

22:00

26°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.69 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 23.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Thấp/Cao

23.9°/33°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

0