Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:21 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.95