Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:33 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 24.4°
Sáng/Tối
23.6/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.4/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 24.6°
Sáng/Tối
23.3/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 24.8°
Sáng/Tối
23.2/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 26.6°
Sáng/Tối
24.5/ 33.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.7°
Sáng/Tối
24.4/ 33.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Nhiều mây
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Thấp/Cao

23.8°/35°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0