Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:10 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 23.3°
Sáng/Tối
22/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ

07:00

23.2°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.6 km/giờ

10:00

28.2°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
3.79 km/giờ

13:00

32.9°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
1.68 km/giờ

16:00

28.5°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.72 km/giờ

19:00

24.4°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.83 km/giờ

22:00

23.9°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.42 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ

01:00

23.7°C / 23.4°C
Mây cụm Mây cụm
94%
2.79 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.99 km/giờ

07:00

25.2°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.2 km/giờ

10:00

28.1°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
5.02 km/giờ

13:00

31.9°C / 34.8°C
Mây cụm Mây cụm
56%
4.99 km/giờ

16:00

30.9°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
3.48 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.68 km/giờ

22:00

25°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.14 km/giờ
Ngày/Đêm
32.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.8/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.9 km/giờ

04:00

24.1°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.83 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.06 km/giờ

10:00

30.5°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
4.6 km/giờ

13:00

32.2°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
4.32 km/giờ

16:00

29.4°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.52 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.26 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.23 km/giờ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Nhiều mây

01:00

25.8°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.85 km/giờ

04:00

25.2°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
4.51 km/giờ

07:00

25.4°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.73 km/giờ

10:00

28.2°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
5.5 km/giờ

13:00

30.1°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
4.75 km/giờ

16:00

28.7°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.69 km/giờ

19:00

26.8°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.63 km/giờ

22:00

25°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.69 km/giờ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.82 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.11 km/giờ

07:00

26.8°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
4.92 km/giờ

10:00

30°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
5.81 km/giờ

13:00

30.3°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
4.8 km/giờ

16:00

28.9°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
4.24 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.26 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.17 km/giờ
Ngày/Đêm
28.9/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.48 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.14 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Thấp/Cao

22.2°/33.6°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0