Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:56 | 30/05/2023
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35/ 35°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:06
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.22