Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:20 | 24/02/2024
Thấp/Cao
19.1/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
20.9/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.1/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.3/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.7/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.1/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21.9/ 21.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.7/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 21.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:51
Thấp/Cao

19.5°/29.2°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

0.41