Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:39 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa nhẹ
Phú Yên
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.78