Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:11 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Phú Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Thấp/Cao

22°/35°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0