Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:28 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 20°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 19°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 20°
Sáng/Tối
17/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mưa vừa
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Thấp/Cao

17°/36°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0