Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:44 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:16
Mưa vừa
Phú Yên
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:22
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0