Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:36 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:47
Mưa nhẹ
Phú Yên
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0