Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:03 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 24.3°
Sáng/Tối
23.6/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 25.2°
Sáng/Tối
23.8/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.9°
Sáng/Tối
24.4/ 33.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 34.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27.7°
Sáng/Tối
25.8/ 34.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 33.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.8°
Sáng/Tối
24.1/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.8°
Sáng/Tối
26.7/ 35.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 33.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27.4/ 35.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Nhiều mây
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa nhẹ 24.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Thấp/Cao

23.1°/33.3°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0.15