Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:59 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:49
Mưa nhẹ
Phú Yên
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:37
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.81 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

6.68