Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:57 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.1°
Sáng/Tối
27.4/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.3°
Sáng/Tối
26/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.8°
Sáng/Tối
26.2/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.3°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 25.8°
Sáng/Tối
26.9/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.6/ 25.9°
Sáng/Tối
26.4/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mây thưa
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 35.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Thấp/Cao

21.9°/36.5°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

4.78