Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:26 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
26.9/ 23.4°
Sáng/Tối
23.6/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 23.3°
Sáng/Tối
23.7/ 24.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 23.2°
Sáng/Tối
23.9/ 24.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.5°
Sáng/Tối
23.1/ 23.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 22.4°
Sáng/Tối
23.1/ 24.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.6°
Sáng/Tối
23.4/ 24.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.2/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 24.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23.7°
Sáng/Tối
23.4/ 24.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 23.8°
Sáng/Tối
23.2/ 24.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 24.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.8°
Sáng/Tối
23.9/ 24.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23.2°
Sáng/Tối
23.9/ 24.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 23.8°
Sáng/Tối
23.8/ 24.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 23.1°
Sáng/Tối
23.5/ 24.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23.8°
Sáng/Tối
24.9/ 24.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 23.4°
Sáng/Tối
23.2/ 24.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 24.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 22.5°
Sáng/Tối
23.2/ 23.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 22.3°
Sáng/Tối
22.4/ 23.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 22.4°
Sáng/Tối
22.2/ 23.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 22.2°
Sáng/Tối
23/ 23.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 22.7°
Sáng/Tối
22.7/ 22.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 22.9°
Sáng/Tối
22.3/ 23.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 22.8°
Sáng/Tối
22.1/ 24.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 22.5°
Sáng/Tối
22.4/ 23.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 22.3°
Sáng/Tối
22.6/ 23.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22.9/ 23.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 22°
Sáng/Tối
22.7/ 23.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 22.3°
Sáng/Tối
22.3/ 22.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 23.3°
Sáng/Tối
22.7/ 23.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:15
Thấp/Cao

20.9°/27.4°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.05 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

5.4