Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 00:45 | 19/08/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:44
Mưa vừa
Phú Yên
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:03
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0