Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:58 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây rải rác 21°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0