Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:04 | 13/06/2024

Hòa Xuân Đông

0 mm

đo tại UBND xã Hòa Xuân Đông

Hòa Hiệp Trung

0 mm

đo tại UBND phường Hòa Hiệp Trung

Xuân Lộc

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Lộc

Hòa Xuân Nam

0 mm

đo tại UBND xã Hòa Xuân Nam

Xuân Bình

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Bình

Hòa Tâm

0 mm

đo tại UBND xã Hòa Tâm

Diêm Trường

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Diêm Trường

Xuân Thịnh

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Thịnh

An Hải

0 mm

đo tại UBND xã An Hải

VPTT BCH PCTT&TKCN Phú Yên

0 mm

đo tại VPTT BCH PCTT&TKCN Phú Yên

Xuân Lâm

0 mm

đo tại UBND Xã Xuân Lâm

Lãnh Cao

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Lãnh Cao

Hòa Vinh

0 mm

đo tại UBND thị xã Đông Hòa

An Mỹ

0 mm

đo tại UBND xã An Mỹ

Hòa Thắng

0 mm

đo tại UBND xã Hòa Thắng

Xuân Thọ 2

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Thọ 2

Hòa Trị

0 mm

đo tại UBND xã Hòa Trị

Xuân Lãnh

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Lãnh

An Chấn

0 mm

đo tại UBND xã An Chấn

Hòa Quang Bắc

0 mm

đo tại UBND xã Hòa Quang Bắc

Lưu vực (Suối Công An) - HCN Suối Vực

0 mm

đo tại Suối Công An, Hồ chứa nước Suối Vực

An Lĩnh

0 mm

đo tại UBND xã An Lĩnh

Xuân Sơn

0 mm

đo tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn Xuân Sơn

Đập - HCN Phú Xuân

0 mm

đo tại Đập đầu mối HCN Phú Xuân

Phú Mỡ

0 mm

đo tại UBND xã Phú Mỡ

Lưu vực (Xuân Quang 1) - HCN Phú Xuân

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Quang 1

Sơn Xuân

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Xuân

Ea Bar

0 mm

đo tại UBND xã Ea Bar

Đập - HCN Suối Vực

0 mm

đo tại Đập, Hồ chứa nước Suối Vực

Sơn Nguyên

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Nguyên

Đập - HCN Đồng Tròn

0 mm

đo tại Đập đầu mối, Hồ chứa nước Đồng Tròn

Krông Pa

0 mm

đo tại UBND xã Krông Pa

Phú Hòa

0 mm

đo tại UBND thị trấn Phú Hòa

Chí Thạnh

0 mm

đo tại UBND xã Chí Thạnh

Sơn Thành Đông

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Thành Đông

Phước Tân

0 mm

đo tại UBND xã Phước Tân

Xuân Phước

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Phước

An Xuân

0 mm

đo tại UBND Xã An Xuân

Sơn Định

0 mm

đo tại UBND Xã Sơn Định

Lưu vực (Phước Tân) - HCN Phú Xuân

0 mm

đo tại Nhà văn hóa cộng đồng xã Phước Tân

Ea Ly

0 mm

đo tại UBND xã Ea Ly

An Ninh Đông

0 mm

đo tại UBND xã An Ninh Đông

Cà Lúi

0 mm

đo tại UBND xã Cà Lúi

An Nghiệp

0 mm

đo tại UBND xã An Nghiệp

Sơn Thành Tây

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Thành Tây

Hòa Thịnh

0 mm

đo tại UBND Xã Hòa Thịnh

Lưu vực (Thôn Thái Long) - HCN Đồng Tròn

0 mm

đo tại Thôn Thái Long, xã An Lĩnh

Lưu vực (Thôn Xuân Lộc) - HCN Đồng Tròn

0 mm

đo tại Chùa Hậu Sơn

TT Sông Hinh

0 mm

đo tại Xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa

Phú Mỡ 3

0 mm

đo tại Xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân

Lưu vực (Thôn Tổng Binh) - HCN Phú Xuân

0 mm

đo tại Thôn Tổng Binh, xã Sơn Hội

Đã cập nhật 10 phút trước
Mây rải rác 26.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Thấp/Cao

24.6°/38.3°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0