Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:50 | 16/08/2022
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Huyện Yên Lập
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:29
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

5.43