Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:40 | 02/03/2024
Thấp/Cao
12.2/ 12.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
11.8/ 11.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
12.1/ 12.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
19.1/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24.6/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
26.6/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.8/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 16.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:04
Thấp/Cao

11.3°/32.4°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

6.7 °C

Chỉ số UV

3.78