Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:38 | 29/01/2023
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
11/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây thưa 14°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Thấp/Cao

11°/23°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

1 °C

Chỉ số UV

0