Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:33 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
10/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:48
Thấp/Cao

10°/24°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

3 °C

Chỉ số UV

0