Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:43 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Huyện Yên Lập
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

1.74