Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:26 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Bầu trời quang đãng
Huyện Yên Lập
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Thấp/Cao

13°/24°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0