Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:16 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
33/ 27.5°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.6°
Sáng/Tối
28.9/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.6°
Sáng/Tối
28.1/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.2°
Sáng/Tối
26.2/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.8°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.7°
Sáng/Tối
26.5/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.3°
Áp suất

998 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 29.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 26.5°
Sáng/Tối
27.9/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 26.1°
Sáng/Tối
28.5/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 29.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26°
Sáng/Tối
27.3/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.4°
Sáng/Tối
27.9/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 26.1°
Sáng/Tối
27.5/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.8°
Sáng/Tối
27.1/ 29.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.2°
Sáng/Tối
27.9/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Thấp/Cao

25.4°/34.4°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0