Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:55 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 14°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 15°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 16°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:31
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:56
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0