Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:15 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 26.6°
Áp suất

997 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa vừa

19:00

25.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.51 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.25 km/giờ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 31.3°
Áp suất

995 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:41
Mưa nhẹ

01:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.95 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.85 km/giờ

07:00

26.3°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.8 km/giờ

10:00

31.4°C / 38.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.74 km/giờ

13:00

33.4°C / 40.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
0.46 km/giờ

16:00

34.9°C / 41.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
0.77 km/giờ

19:00

29.2°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.65 km/giờ

22:00

26.1°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.46 km/giờ
Ngày/Đêm
36.2/ 29.2°
Sáng/Tối
25.4/ 34°
Áp suất

996 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:41
Nhiều mây

01:00

26.5°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.48 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.39 km/giờ

07:00

27.8°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.16 km/giờ

10:00

33.8°C / 40.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
0.89 km/giờ

13:00

37.6°C / 44.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
0.61 km/giờ

16:00

37.4°C / 44.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
48%
1.49 km/giờ

19:00

32°C / 38.8°C
Mây cụm Mây cụm
74%
1.32 km/giờ

22:00

29.1°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.92 km/giờ
Ngày/Đêm
37.4/ 29.3°
Sáng/Tối
26.8/ 31.4°
Áp suất

998 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa

01:00

27.9°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.49 km/giờ

04:00

26.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.22 km/giờ

07:00

27.6°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.11 km/giờ

10:00

33.7°C / 41°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
0.3 km/giờ

13:00

37.4°C / 44.9°C
Mây cụm Mây cụm
50%
1.18 km/giờ

16:00

36.1°C / 43.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.76 km/giờ

19:00

31.3°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.89 km/giờ

22:00

29.6°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.75 km/giờ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Thấp/Cao

25.7°/38.7°

Độ ẩm

95%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.1