Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:10 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 29.4°
Sáng/Tối
26.2/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Nhiều mây

22:00

30.6°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.48 km/giờ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Nhiều mây

01:00

28.9°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.4 km/giờ

04:00

27.1°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.48 km/giờ

07:00

28.1°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.08 km/giờ

10:00

32.9°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.06 km/giờ

13:00

33.4°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.96 km/giờ

16:00

28.6°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.24 km/giờ

19:00

27.3°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.18 km/giờ

22:00

27.7°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.12 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ

01:00

26.9°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.26 km/giờ

04:00

26.3°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.05 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.32 km/giờ

10:00

30.3°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.95 km/giờ

13:00

29.1°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.32 km/giờ

16:00

28.5°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.57 km/giờ

19:00

27.2°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.18 km/giờ

22:00

26.9°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ

01:00

27.6°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.78 km/giờ

04:00

27°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.49 km/giờ

07:00

27.1°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.1 km/giờ

10:00

30.5°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.5 km/giờ

13:00

29.7°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.12 km/giờ

16:00

31.8°C / 37.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.97 km/giờ

19:00

28.3°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.53 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.61 km/giờ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.63 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.08 km/giờ

07:00

27.4°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.73 km/giờ

10:00

31.9°C / 38.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.7 km/giờ

13:00

35.3°C / 42.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
0.91 km/giờ

16:00

35.7°C / 42.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
2.14 km/giờ

19:00

29°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.58 km/giờ

22:00

27.8°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.89 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 27.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa

01:00

28°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.1 km/giờ

04:00

26.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.87 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.94 km/giờ

10:00

28.2°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1 km/giờ

13:00

30.6°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.42 km/giờ

16:00

30.8°C / 37.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.59 km/giờ

19:00

27.1°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.3 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Thấp/Cao

26.5°/33.9°

Độ ẩm

71%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0