Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:56 | 27/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mưa nhẹ
Huyện Yên Lập
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0