Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:13 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

998 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Huyện Yên Lập
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Thấp/Cao

22°/23°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0