Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:49 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
31.5/ 26.2°
Sáng/Tối
24.6/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.4°
Sáng/Tối
24/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 28.6°
Sáng/Tối
25.2/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.4/ 27.1°
Sáng/Tối
25.1/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 27.2°
Sáng/Tối
26.4/ 34.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 29.6°
Sáng/Tối
26.3/ 37.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 30.4°
Sáng/Tối
26.4/ 37.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
27.1/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 28.3°
Sáng/Tối
24.1/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 28.8°
Sáng/Tối
25.6/ 33.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Thấp/Cao

24.7°/31.9°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

7.3 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0.4