Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:36 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:38
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

5.33 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.59