Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:31 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:20
Mây thưa
Huyện Yên Lập
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.02