Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:36 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.19 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0