Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:45 | 08/12/2023

Hạ Hoà

0 mm

đo tại Thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà

Yên Lập

0 mm

đo tại Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập

Thanh Ba

0 mm

đo tại Xã Đồng Xuân, Huyện Thanh Ba

Xuân Sơn

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Sơn

Hiền Lương

0 mm

đo tại UBND xã Hiền Lương

Thu Cúc

0 mm

đo tại UBND xã Thu Cúc

Đông Lĩnh

0 mm

đo tại UBND xã Đông Lĩnh

Phượng Mao

0 mm

đo tại Nhà quản lý, vận hành hồ Phượng Mao

Chi cục thủy lợi Phú Thọ

0 mm

đo tại Chi cục thủy lợi Phú Thọ

Hanh Cù

0 mm

đo tại UBND xã Hanh Cù

Bằng Luân

0 mm

đo tại UBND xã Bằng Luân

Tiên Lương

0 mm

đo tại UBND xã Tiên Lương

Lương Nha

0 mm

đo tại UBND xã Lương Nha

Tân Minh

0 mm

đo tại UBND xã Tân Minh

Dị Nậu

0 mm

đo tại UBND xã Dị Nậu

Xuân Thủy

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Thủy

Đại Phạm

0 mm

đo tại UBND xã Đại Phạm

Phúc Khánh

0 mm

đo tại UBND xã Phúc Khánh

Quang Húc

0 mm

đo tại UBND xã Quang Húc

Trung Sơn

0 mm

đo tại UBND xã Trung Sơn

Lâm Thao

0 mm

đo tại Xã Sơn Vi, Huyện Lâm Thao

Yên Lương

0 mm

đo tại Xã Yên Lương, Huyện Thanh Sơn

Mỹ Lương

0 mm

đo tại Xã Mỹ Lương, Huyện Yên Lập

Thạch Kiệt 1

0 mm

đo tại Xã Thạch Kiệt, Huyện Tân Sơn

Thọ Sơn (Đoan Hùng)

0 mm

đo tại Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng

Cẩm Khê

0 mm

đo tại UBND huyện Cẩm Khê

Thanh Thủy (La Phù)

0 mm

đo tại Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ

Đông Cửu 1

0 mm

đo tại Xã Đông Cửu, Huyện Thanh Sơn

Văn Lang

0 mm

đo tại UBND xã Văn Lang

Năng Yên

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Quảng Yên

Cự Thắng 2

0 mm

đo tại UBND xã Cự Thắng

Xuân Đài 2

0 mm

đo tại Điểm trường Khu Thang, xã Xuân Đài

Tam Thanh

0 mm

đo tại UBND xã Tam Thanh

Xuân Đài 1

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Đài

Đã cập nhật 10 phút trước
Mây cụm 18.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 17.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Thấp/Cao

17.5°/28.1°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

13.4 °C

Chỉ số UV

0