Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:01 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
18.4/ 15.8°
Sáng/Tối
17/ 17.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.6/ 13°
Sáng/Tối
15.7/ 15.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.5/ 15.3°
Sáng/Tối
13.4/ 15.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.4/ 18.5°
Sáng/Tối
14.6/ 19.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.3/ 22.7°
Sáng/Tối
18.9/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.5/ 26.1°
Sáng/Tối
23.7/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.1/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 20.8°
Sáng/Tối
20.3/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 20°
Sáng/Tối
19.1/ 22.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 23°
Sáng/Tối
20.4/ 22.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Thấp/Cao

13.2°/18.7°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

13.7 °C

Chỉ số UV

1.14