Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:57 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

989 mb

Gió

13.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa cường độ nặng
Phú Thọ
Đã cập nhật 17 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0