Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:40 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 28.2°
Sáng/Tối
25.4/ 32.4°
Áp suất

995 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29.2°
Sáng/Tối
26.6/ 34.9°
Áp suất

996 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.7/ 27.3°
Sáng/Tối
28.6/ 33.5°
Áp suất

998 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 28.1°
Sáng/Tối
26.6/ 29.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 25.5°
Áp suất

999 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 25.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.5/ 26.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.1°
Sáng/Tối
25.1/ 28.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 29.3°
Sáng/Tối
27/ 31.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.4°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Thấp/Cao

26.6°/38.8°

Độ ẩm

79%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0