Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:51 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
11/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Thấp/Cao

13°/25°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.76 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0