Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:49 | 02/03/2024
Thấp/Cao
12.9/ 12.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
12.9/ 12.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
12/ 12.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
18.5/ 18.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23.1/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24.2/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21.7/ 21.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.7/ 19.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Thấp/Cao

12.8°/28.8°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/giờ

Điểm ngưng

6.9 °C

Chỉ số UV

3.78