Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:15 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa nhẹ
Phú Thọ
Đã cập nhật vài giây trước
Ít mây 28°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:29
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

2.6