Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:32 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27°
Sáng/Tối
27.6/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.4°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
28.4/ 30.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27°
Sáng/Tối
28.5/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.9°
Sáng/Tối
28.1/ 28.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 30.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.3°
Sáng/Tối
28/ 28.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.5°
Sáng/Tối
27.8/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25°
Sáng/Tối
25.1/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:31
Mưa vừa
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 33.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Thấp/Cao

25°/34.5°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

5.63