Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:42 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
21.1/ 18.8°
Sáng/Tối
18.1/ 19.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 19°
Sáng/Tối
18.2/ 19.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 16.4°
Sáng/Tối
18.9/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 16.8°
Sáng/Tối
16.8/ 17.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 18.2°
Sáng/Tối
16.6/ 19.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 20.6°
Sáng/Tối
18/ 21.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 21.3°
Sáng/Tối
20.7/ 23.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 21.4°
Sáng/Tối
21.7/ 23.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 22.9°
Sáng/Tối
22.5/ 22.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 22.5°
Sáng/Tối
21.5/ 24.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 22.8°
Sáng/Tối
22.3/ 23.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23°
Sáng/Tối
21.3/ 23.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 22.6°
Sáng/Tối
22.3/ 23.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 23.6°
Sáng/Tối
21.3/ 24.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 21°
Sáng/Tối
22.5/ 21.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 20.5°
Sáng/Tối
20.7/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 20.6°
Sáng/Tối
19.7/ 21.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21.3°
Sáng/Tối
20.1/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 22°
Sáng/Tối
20.8/ 22.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 22.2°
Sáng/Tối
21.5/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 22.4°
Sáng/Tối
21.3/ 22.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 21.4°
Sáng/Tối
21.1/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.2/ 15.9°
Sáng/Tối
21.7/ 17.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17.6/ 15.2°
Sáng/Tối
15.5/ 16.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15.8°
Sáng/Tối
14.8/ 16.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.2/ 14.8°
Sáng/Tối
14.1/ 16.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
20.1/ 15.4°
Sáng/Tối
14.2/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 17.8°
Sáng/Tối
15.4/ 17.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 17.2°
Sáng/Tối
16.1/ 18.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 18.6°
Sáng/Tối
17.5/ 19.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:28
Mây cụm
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 19.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Thấp/Cao

19.5°/23.2°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.31 km/giờ

Điểm ngưng

16.8 °C

Chỉ số UV

0.32