Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:24 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.48 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0