Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:39 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
23.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.1°
Sáng/Tối
24.9/ 33.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.1/ 27.7°
Sáng/Tối
24.2/ 35.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.6/ 29.7°
Sáng/Tối
26.5/ 39.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.7/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 37.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 29.1°
Sáng/Tối
27.2/ 38.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 39.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 27.1°
Sáng/Tối
25.4/ 36.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.2°
Sáng/Tối
26.9/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23.2/ 27.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 33.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24°
Sáng/Tối
25.2/ 34.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.9°
Sáng/Tối
23.8/ 35.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 23.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Thấp/Cao

23.8°/35.8°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.51