Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:54 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa vừa
Phú Thọ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.35