Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:38 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 34°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0