Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:55 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.41 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.59 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.29 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.39 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.13 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.29 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.36 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Nhiều mây

01:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.35 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.19 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.35 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.27 km/giờ

13:00

19°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.19 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.25 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.83 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.41 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Nhiều mây

01:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.32 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.02 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.25 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.7 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.9 km/giờ

16:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.51 km/giờ

19:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.17 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa nhẹ

01:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.54 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.9 km/giờ

07:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.74 km/giờ

10:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.95 km/giờ

13:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.89 km/giờ

16:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.57 km/giờ

19:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.01 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.78 km/giờ
Phú Thọ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0