Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:14 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Mưa nhẹ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.93 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.35 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.8 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
1.32 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.79 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.76 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.68 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
93%
0.37 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
95%
1.25 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
92%
1.61 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mây thưa Mây thưa
68%
1.74 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Mây thưa Mây thưa
54%
0.21 km/giờ

16:00

32°C / 36°C
Mây rải rác Mây rải rác
58%
1.93 km/giờ

19:00

27°C / 29°C
Mây rải rác Mây rải rác
75%
1.52 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.55 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.33 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
88%
1.28 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.83 km/giờ

13:00

33°C / 37°C
Mây thưa Mây thưa
51%
1.41 km/giờ

16:00

33°C / 37°C
Mây thưa Mây thưa
53%
1.22 km/giờ

19:00

28°C / 30°C
Mây thưa Mây thưa
69%
0.83 km/giờ

22:00

27°C / 29°C
Mây cụm Mây cụm
73%
0.69 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
75%
1.13 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.34 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.71 km/giờ

10:00

32°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
3.14 km/giờ

13:00

34°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
50%
1.87 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.07 km/giờ

19:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.24 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.47 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.02 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.17 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.61 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
0.17 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.94 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.21 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.8 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.74 km/giờ
Phú Thọ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0