Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:00 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Nhiều mây
Phú Thọ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Thấp/Cao

16°/18°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0