Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:52 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
27/ 25.5°
Sáng/Tối
26.4/ 25.3°
Áp suất

998 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 26.1°
Sáng/Tối
24.3/ 28.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.6/ 27.6°
Sáng/Tối
25.1/ 30.4°
Áp suất

995 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 28°
Sáng/Tối
25/ 30.9°
Áp suất

995 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 30.2°
Sáng/Tối
28.7/ 32.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.6°
Sáng/Tối
28/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 27.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 27.2°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 30.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Thấp/Cao

25.5°/32.7°

Độ ẩm

89%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

4.3