Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:02 | 08/02/2023
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
5.23 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
4.95 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
5.55 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.46 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0