Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:21 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:18
Mưa nhẹ

16:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3 km/giờ

19:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.59 km/giờ

22:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.3 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:18
Nhiều mây

01:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.98 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.41 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.32 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.13 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.78 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.9 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.01 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.88 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:18
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.1 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.79 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.24 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.82 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.82 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.16 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.18 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.28 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
19/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:18
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.8 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
5.87 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.78 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
6.78 km/giờ

13:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
6.21 km/giờ

16:00

16°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
5.31 km/giờ

19:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.49 km/giờ

22:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.96 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:18
Nhiều mây

01:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.77 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.26 km/giờ

07:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.8 km/giờ

10:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.62 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.33 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.71 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.89 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.97 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:19
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.95 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.62 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.69 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.54 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.39 km/giờ
Huyện Quỳnh Lưu
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:18
Thấp/Cao

15°/22°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.67 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

1.88