Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:15 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
30/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

994 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

995 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

996 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Huyện Quỳnh Lưu
Đã cập nhật 21 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Thấp/Cao

26°/38°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.6 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0