Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:17 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

9.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
21/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Huyện Quỳnh Lưu
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.75 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0