Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:21 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0