Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:33 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 29.3°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.5°
Sáng/Tối
25.8/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 28°
Sáng/Tối
27/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 27.2°
Áp suất

998 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 28.2°
Sáng/Tối
26.1/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 29.5°
Áp suất

998 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 29.3°
Áp suất

998 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 27.9°
Sáng/Tối
28.1/ 29.1°
Áp suất

998 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 29.4°
Sáng/Tối
28/ 30.8°
Áp suất

999 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29°
Sáng/Tối
28.3/ 28.7°
Áp suất

999 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 26.5°
Sáng/Tối
27.6/ 26.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 33.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Thấp/Cao

25.6°/33.3°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

10.72