Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:32 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
21.5/ 19.6°
Sáng/Tối
18/ 19.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.7/ 21.7°
Sáng/Tối
20.9/ 22.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.2/ 15.1°
Sáng/Tối
19.5/ 16.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 17.5°
Sáng/Tối
14.4/ 17.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.3/ 20.4°
Sáng/Tối
17.7/ 19.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.3°
Sáng/Tối
20.6/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.1/ 23.1°
Sáng/Tối
23.2/ 25.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.7/ 22.8°
Sáng/Tối
22.4/ 22.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19.6/ 18.2°
Sáng/Tối
21.3/ 18.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.3/ 16.5°
Sáng/Tối
18.4/ 17.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.5/ 16.7°
Sáng/Tối
16.5/ 17.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 19.7°
Sáng/Tối
16.8/ 18.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.2/ 17.1°
Sáng/Tối
18.4/ 17.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 17.9°
Sáng/Tối
17.2/ 18.9°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.1/ 18.2°
Sáng/Tối
16.3/ 19.9°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Nhiều mây
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 17.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Thấp/Cao

17.2°/25.6°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

15.6 °C

Chỉ số UV

0