Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:26 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

12.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

11.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

16.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

14.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

9.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

9.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Huyện Quỳnh Lưu
Đã cập nhật 12 phút trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0