Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:14 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27.4/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.9°
Sáng/Tối
25.5/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.2°
Sáng/Tối
26.5/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 30.6°
Sáng/Tối
28.1/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa nhẹ 27.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Thấp/Cao

26.3°/32.2°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0