Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:20 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
20.7/ 20.8°
Sáng/Tối
19.6/ 20.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21.4°
Sáng/Tối
20.1/ 22.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 22.4°
Sáng/Tối
20.5/ 22.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.5/ 19.7°
Sáng/Tối
22.8/ 19.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

9.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20.4°
Sáng/Tối
19.9/ 22.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.4/ 21.5°
Sáng/Tối
18/ 23.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.9/ 23.1°
Sáng/Tối
21.9/ 25.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:19
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 20.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:18
Thấp/Cao

20.4°/23°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.19 km/giờ

Điểm ngưng

17.4 °C

Chỉ số UV

0.58